Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Zamestnanci školy

Zoznam zamestnancov SOŠ strojníckej Skalica od 01.07.2021 

 Mgr. Katarína Zelenková - riaditeľka

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie

1.

 Lisková Eva, Ing.                
 zástupkyňa riaditeľky

1.

  Jakubec Anton, Bc.
  hlavný majster

2.

 Cintula Štefan, Ing.

2.

  Kollár Jozef

3.

 Galušová Augustína, Ing.

3.

  Morávková Jana

4.

 Guzmický Ľudovít, Mgr.

4.

  Papšo Lukáš, Bc.

5.

 Hnilicová Danka, Mgr.

5.

  Pertlová Marta

6.

 Janotová Ivana, Mgr.

  

7.

 Kopálová Jarmila, Mgr.

 .THP

8.

 Korčáková Katarína, Ing.

1.

  Bogárová Mária

9.

 Mikerová Alena, Ing

2.   Madáková Daša

10.

 Slezáková Lenka, Ing

3.

  Iršová Zita

11.

 Tomša Patrik, Mgr.

4.

  Mihálová Monika 

5.  RNDr. Branislav Rochovský

 .Externí učitelia

 Režíjní pracovníci

  Budaj Marek, Mgr.

1.

 Krajčír Marián
  

2.

 Kocáková Jana

  

3.

 Obrtalová Andrea

4.

 Rybár Ján

5.

 Riegerová  Lenka

6.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA