Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Na konci školského roka sme bilancovali...

čo všetko sa nám v tomto školskom roku podarilo: v septembri sa druháci zapojili do aktivity Záložka do knihy, v októbri sa tretiaci online zapojili do...

Pripravení na Tokio

V súvislosti s blížiacimi sa Letnými olympijskými hrami v Tokiu pripravil Slovenský olympijský a športový výbor pre deti a mládež sériu aktivít pod názvom...

Prijímacia skúška na nadstavbové štúdium

Prijímacia skúška pre študijné odbory 2414 L 04strojárstvo-podnikanie a služby a 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa uskutoční 24. júna...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania komplexné poznatky zo...

Mechanik mechatronik

2679 K mechanik mechatronik   štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania širokospektrálne poznatky z elektroniky,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

30. jún 2021
čo všetko sa nám v tomto školskom roku podarilo: v septembri sa druháci zapojili do aktivity Záložka do knihy, v októbri sa tretiaci online zapojili do Finančnej olympiády, v novembri bol ...
29. jún 2021
V súvislosti s blížiacimi sa Letnými olympijskými hrami v Tokiu pripravil Slovenský olympijský a športový výbor pre deti a mládež sériu aktivít pod názvom Virtuálna štafeta ...
18. jún 2021
Prijímacia skúška pre študijné odbory 2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby a 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa uskutoční 24. júna 2021 o 8,00 hodine v priestoroch ...
30. máj 2021
Stredná odborná škola strojnícka v Skalici sa pod vedením majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej s vervou pustila plniť ciele a náplň programu Zelená školy, ktorého hlavnou ...
14. máj 2021
2. kolo prijímacích skúšok. sa uskutočn 22. júna 2021 o 8.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Skalica.  Prijímacia skúška sa uskutoční z predmetom matematika a slovenský ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA