Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Aprílové novinky

Od nového školského roka pripravujeme otvorenie AUTOŠKOLY  a iné benefity.

Informácie pre uchádzačov

Od 1.9.2021 poskytujeme duálne vzdelávanie v odbore  2679 K mechanik mechatronik a 2411 K mechanik nastavovač so Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a...

Misia na Mars

Prvýkrát sa SOŠS Skalica zapojila do prestížnej súťaže Misia na Mars. Ide o  náučnú súťaž pre stredoškolských študentov s celosvetovým ohlasom, ktorú...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list Rozsah získaných...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list      Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

06. apríl 2021
Od nového školského roka pripravujeme otvorenie AUTOŠKOLY  a iné benefity.
29. marec 2021
Od 1.9.2021 poskytujeme duálne vzdelávanie v odbore  2679 K mechanik mechatronik a 2411 K mechanik nastavovač so Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a v odbore  2426 K ...
29. marec 2021
Prvýkrát sa SOŠS Skalica zapojila do prestížnej súťaže Misia na Mars. Ide o  náučnú súťaž pre stredoškolských študentov s celosvetovým ohlasom, ktorú organizujú Slovenské ...
08. marec 2021
Pekný úspech sa podarilo dosiahnuť našej Strednej odbornej škole strojníckej - vďaka  systematickej príprave a výborne spracovanému projektu na Akreditáciu Erasmus + sme sa zaradili ...
26. február 2021
Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní môžu základné a stredné školy počas jarných prázdnin v ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA