Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Začiatok školského roka 2021/2022

Dnes sme v našej škole otvorili nový školský rok 2021/2022. Srdečne sme privítali všetkých žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy a...

Informácia pre žiakov nadstavbového štúdia

Žiaci externej formy štúdia majú začiatok šk. roka z organizačných dôvodov dňa 6. 9. 2021 o 14.30 hod. v jedálni školy     tr. učiteľka Ing. Alena...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania komplexné poznatky zo...

Mechanik mechatronik

2679 K mechanik mechatronik   štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania širokospektrálne poznatky z elektroniky,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

02. september 2021
Dnes sme v našej škole otvorili nový školský rok 2021/2022. Srdečne sme privítali všetkých žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy a nepedagogických zamestnancov školy.   Všetkým ...
31. august 2021
Žiaci externej formy štúdia majú začiatok šk. roka z organizačných dôvodov dňa 6. 9. 2021 o 14.30 hod. v jedálni školy     tr. učiteľka Ing. Alena Mikerová
30. august 2021
Milí žiaci, rodičia a  návštevníci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici,   začiatok školského roka sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod v priestoroch Strednej odbornej ...
30. jún 2021
čo všetko sa nám v tomto školskom roku podarilo: v septembri sa druháci zapojili do aktivity Záložka do knihy, v októbri sa tretiaci online zapojili do Finančnej olympiády, v novembri bol ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA