Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

AKTUALITY

18. jún 2021
Prijímacia skúška pre študijné odbory 2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby a 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa uskutoční 24. júna 2021 o 8,00 hodine v priestoroch ...
30. máj 2021
Stredná odborná škola strojnícka v Skalici sa pod vedením majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej s vervou pustila plniť ciele a náplň programu Zelená školy, ktorého hlavnou ...
14. máj 2021
2. kolo prijímacích skúšok. sa uskutočn 22. júna 2021 o 8.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Skalica.  Prijímacia skúška sa uskutoční z predmetom matematika a slovenský ...
13. máj 2021
Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili online festivalu  Ekotopfilm – Envirofilm. Mottom tohto festivalu je otázka: „Zmeníme planétu alebo seba?“ Vďaka filmom sme našim žiakom názorne ...
12. máj 2021
V školskom roku 2021/2022 otvárame nadstavbové štúdium v študijných odboroch 2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby6403 L podnikanie v remeslách a službách. Kritériá_pre nadstavbové ...
26. apríl 2021
Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani  žiakom Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. V spolupráci s mestom sme sa zapojili do Jarného čistenia ...
23. apríl 2021
Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že prijímacie skúšky pre študijné odbory 2381M strojárstvo, 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2679 K ...
20. apríl 2021
Enersol-SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytváranie trvalého ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA