Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Zamestnanci školy

Zoznam zamestnancov SOŠ strojníckej Skalica od 01.09.2022 

 Mgr. Katarína Zelenková - riaditeľka

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie

1.

 Lisková Eva, Ing.                
 zástupkyňa riaditeľky

1.

  Jakubec Anton, Bc.
  hlavný majster

2.

 Cintula Štefan, Ing.

2.

 Morávková Jana

3.

 Galušová Augustína, Ing.

3.

 Papšo Lukáš, Ing.

4.

 Guzmický Ľudovít, Mgr.

4.

 Pertlová Marta

5.

 Hnilicová Danka, Mgr.

  

6.

 Janotová Ivana, Mgr.

  

7.

 Kopálová Jarmila, Mgr.

 .THP

8.

 Korčáková Katarína, Ing.

1.

  Bogárová Mária

9.

 Mikerová Alena, Ing

2.   Madáková Daša

10.

 Slezáková Lenka, Ing

3.

  Iršová Zita

11.

 Tomša Patrik, Mgr.

4.

  Mihálová Monika 

 

 .Externí učitelia

 Režíjní pracovníci

  Budaj Marek, Mgr. - DoPČ

1.

 Krajčír Marián
  Bodnárová Ivana - DoPČ

2.

 Kocáková Jana

  

3.

 Obrtalová Andrea

4.

 Riegerová  Lenka

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA