Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Zamestnanci školy

Zoznam zamestnancov SOŠ strojníckej Skalica od 01.09.2023 

 Mgr. Katarína Zelenková - riaditeľka

Teoretické vyučovanie

Praktické vyučovanie

1.

 Korčáková Katarína, Ing.                 
 zástupkyňa riaditeľky

1.

  Jakubec Anton, Bc.
  hlavný majster

2.

 Cintula Štefan, Ing.

2.

 Morávková Jana

3.

 Galušová Augustína, Ing.

3.

 Papšo Lukáš, Ing.

4.

 Guzmický Ľudovít, Mgr.

4.

 Pertlová Marta

5.

 Hnilicová Danka, Mgr.

  

6.

 Janotová Ivana, Mgr.

  

7.

 Lisková Eva, Ing.

 .THP

8.

 Majerčíková Ľudmila, Mgr.

1.

   Iršová Zita

9.

 Mikerová Alena, Ing

2.   Madáková Daša

10.

 Slezáková Lenka, Ing

3.

  Medlenová Svetlana, Ing.

11.

 Špettová Radoslava Ing.

4.

  Lukáč Peter, Ing.

12.

 Tomša Patrik, Mgr.

 Režíjní pracovníci

    Externí učitelia

1.

  Kocáková Jana
 Jančovič Mário, Mgr. - DoPČ

2.

  Obrtalová Andrea

 Bodnárová Ivana - DoPČ

3.

  Riegerová  Lenka

  

 

  

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA