Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

 

Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica

2411 K Mechanik nastavovač

  • štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
  • k maturite získaš aj výučný list
  • moderný systém duálneho vzdelávania podľa vzoru vyspelých krajín ( Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko)
  • technické zázemie v novom školiacom centre
  • mesačné podnikové štipendium počas celej dĺžky štúdia
  • optimálne spojenie školy a praxe
  • po skončení školy možnosť zamestnať sa v Schaeffler Skalica ( žiadna zmluva o budúcej zmluve)
  • zabezpečenie odborného výcviku a kompletné vybavenie počas celého štúdia
  • UČEBNÝ_PLÁN.pdf

Prihláška_do duálneho vzdelávania

Informácie o systéme duálneho vzdelávania v Schaeffler Skalica, spol. s r.o. nájdeš:

Zaujímavé informácie priamo od študentov duálneho vzdelávania nájdeš:

Online DOD - DUAL Skalica

  • Mechanik nastavovač
 

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA