Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

STREDOŠKOLSKÝ „INŽINIER“ V DIGITÁLNEJ VÝROBE

 
2381 M Strojárstvo
 

Profesionálna príprava v oblasti SMART konštrukcie a technológie a pre vysokoškolské štúdium

  • atraktívny študijný odbor ukončený maturitnou skúškou
  • široko orientovaná báza všeobecného vzdelania v oblasti moderného strojárstva
  • rozvoj digitálnych a technických zručností pre potreby hig-tech priemyslu
  • prax s grafickými programovými systémami
  • profesijná orientácia na vysokoškolské štúdium alebo možnosť zamestnať sa v Schaeffler Skalica
  • zabezpečenie odborného výcviku počas štúdia
  • možnosť pokračovať v spolupráci s podnikom v programoch Spice, Young engineer a pod.
  • benefity duálneho systému vzdelávania
  • UČEBNÝ_PLÁN.pdf
 

Informácie o systéme duálneho vzdelávania v Schaeffler Skalica, spol. s r.o. nájdeš:

Zaujímavé informácie priamo od študentov duálneho vzdelávania nájdeš:

Online DOD - DUAL Skalica

 Mechanik nastavovač
 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA