Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Rada školy pri SOŠ strojníckej Skalica 

1. Mgr. PhD. Veronika Buc - delegovaná poslankyňa TTSK, 
2. PhDr. Zdenko Čambal   - delegovaný poslanec TTSK,
3. Mgr. Zsolt Barczi            - delegovaný zamestnanec TTSK,
4. Ing. Elena Kolínková     - delegovaný zástupca za zamestnávateľa, SOPK
5. Ing. Svetlana Medlenová - zástupca nepedagogických zamestnancov
6. Ing. Lukáš Papšo           - zástupca pedagogických zamestnancov                                                                       
7. Ing. Štefan Cintula      - predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
8. Ing. Daniel Brodzianský - zástupca rodičov 
9. Peter Konečný              - zástupca rodičov
10. Ing. Peter Kapičák      - zástupca rodičov
11. Joubin Maximilián       - zástupca žiakov
 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA