Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

2430 H operátor strojárskej výroby

  • trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list
  • určený pre chlapcov a dievčatá
  • možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu

Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti pri výrobe súčiastok sústružením, frézovaním alebo brúsením na konvenčných aj CNC strojoch. Ovláda nastavenie, obsluhu a údržbu základných druhov obrábacích strojov, kontrolu a meranie obrobkov, evidenciu skladového hospodárstva.Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce  v strojárskej výrobe, vykonáva pracovné operácie podľa pracovného postupu alebo výkresovej dokumentácie v určitom časovom limite, čiastkové montážne operácie prevažne ručného charakteru, pri ktorých z viacerých častí (súčiastok, dielcov, dielov) zostavuje vyšší celok a podieľa sa na finálnom produkte.Je spôsobilý vykonávať činnosti v oblasti strojového obrábania kovov, skladovania a kontroly strojárskych výrobkov i v oblasti marketingu, obchodu a služieb.

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA