Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Milí žiaci, rodičia a  návštevníci Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici,

 

začiatok školského roka sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica.

 

v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou nám dovoľte niekoľko oznamov:

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka, ktoré nájdete TU:Vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx
 3. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka TU:Vyhlásenie_o_bezpríznakovosti_pre_návštevníka.docx

Podmienky vstupu do školy:

 1. Žiak môže vstúpiť do budovy školy len s plne prekrytými hornými dýchacími cestami. Každý žiak si prinesie aj náhradné rúško.
 2. Rúško  je povinné počas celého vyučovania.
 3. Pri vchode do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty).
 4. Žiaci si počas dňa opakovane dezinfikujú ruky.
 5. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič (resp. plnoletý žiak) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“  - nájdete TU:Vyhlásenie_o_bezpríznakovosti.docx
 6. Žiak s príznakmi musí zostať doma.
 7. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
 8. Žiaci môžu využiť možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí.
 9. Oznámenie o výnimke z karantény pre žiakov TU:Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie a rešpektovanie pravidiel.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA