Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
Stredná odborná škola strojnícka vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v odbore 2381M strojárstvo, v odbore 2411 K mechanik nastavovač, 2433 H obrábač kovov,  2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia a 2430 H operátor strojárskej výroby..
2. kolo prijímacích skúšok. sa uskutoční 18. júna 2024 o 8.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Skalica. 

Prijímacia skúška sa uskutoční z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Do učebných odborov sú uchádzači prijatí bez príjimacích skúšok.

Prihlášky je možné podať do 7.júna 2024 cez Edupage, poštou, alebo osobne na sekretariáte školy.

 
Prijímacie_skúšky.jpg

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA