Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Erazmus1Pekný úspech sa podarilo dosiahnuť našej Strednej odbornej škole strojníckej - vďaka  systematickej príprave a výborne spracovanému projektu na Akreditáciu
Erasmus + sme sa zaradili k organizáciám, ktoré budú mať v období rokov 2021 - 2027 príležitosť poskytovať pre žiakov a zamestnancov školy absolvovanie stáží v zahraničí.

Akreditácia na Erasmus+ pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi
vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 

Pridelenie akreditácie Strednej odbornej škole strojníckej potvrdzuje, že naša škola s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvorila strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných
projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou.

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA