Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
Dnes sme v našej škole otvorili nový školský rok 2021/2022. Srdečne sme privítali všetkých žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy a nepedagogických zamestnancov školy.  

Všetkým želáme veľa úspechov, chuti a elánu do nových dní školského roka 2021/2022.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA