Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
V rámci občianskej náuky sa v našej škole konala beseda s prokurátorom JUDr. Ing. Timotejom Baďom PhD. Študenti II.N boli oboznámení o pôsobení prokurátora najmä v trestnom konaní a o jeho právomoci a povinnostiach. No nezostalo len u teórie. Beseda bola plná príkladov na spáchané trestné  činy a priestupky mladistvých a ich riešení. Upozornil na dôležitosť preventívneho správania sa a na rozdiely medzi priestupkom a trestným činom.
 
 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA