Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Žiaci Lukáš Lipovský a Peter Krenťoch sa zúčastnili odbornej súťaže Mladý elektronik v Žiline. Súťaž organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenská spoločnosť elektronikov pre žiakov 1. a 2. ročníkov stredných odborných škôl v rámci celej Slovenskej republiky. Cieľom súťaže bolo overenie odborných vedomostí a zručností v oblasti elektroniky. Prvý deň prebiehala praktická časť súťaže, v ktorej sa preverovalo čítanie elektrickej schémy, hľadanie chýb a zhotovenie plošného spoja s ukážkou funkčnosti výrobku odbornej komisii. Druhý deň prebehlo teoretické overenie vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas svojho štúdia, ale aj mimo neho. Súťaž ponúkla žiakom priestor na získanie nových skúseností v oblasti elektroniky, ktoré budú môcť využiť v praktickej oblasti a ďalších odborných súťažiach.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA