Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Tento školský rok sa žiaci našej školy znova zapojili do zberu elektroodpadu. Uvedomujúc si, že nesprávne nakladanie s elektronickým odpadom má za následok značné straty vzácnych kovov a znečistenie životného prostredia /najmä pôdy/, ktoré môže zapríčiniť civilizačné ochorenia. Význam recyklácie - pre elektroniku na konci životnosti je najefektívnejším riešením rastúceho problému s elektronickým odpadom. Elektroodpad je vlastne odpad vo forme elektrospotrebičov a iných elektrických zariadení /počítače, televízory, mobilné zariadenia/. Triedi sa vždy oddelene od komunálneho odpadu v špeciálnych spracovateľských dvoroch. Žiaci boli v zbere veľmi usilovní, spomeniem zopár vecí z elektro, ktoré sa vyzbierali: 25 kg tužkových a mikrotužkových batérií, práčka, televízory, mobilné zariadenia, tyčový mixér, klávesnice k PC, varné kanvice, žehličky, pekáreň na chlieb, vodné čerpadlo, neónové žiarivky atď. Medzi materiály, ktoré možno recyklovať, zaraďujeme sklo, rôzne druhy plastov a kovy. Neželezné kovy, najmä hliník a meď, je možné pretaviť a znovu využívať vo výrobe. Železné kovy, ako je oceľ a železo, sa tiež dajú opakovane použiť. Z elektroodpadu možno často získavať aj vzácne kovy ako napríklad zlato. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Taktiež musím poďakovať firme SEWA, ktorá nám bezplatne odviezla vyzbieraný elektroodpad.

Marta Pertlová – koordinátor environmentálnej výchovy

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA