Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Dňa 25. 5. 2024 sa naša škola druhým rokom úspešne zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva pod záštitou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. Akcie sa zúčastnili zamestnanci školy, ich rodinní príslušníci a žiaci našej školy. Spoločnými silami sme upratali vonkajšie priestory školy, zrenovovali lavičky, upravili záhradu a zavesili vtáčiu búdku. Naše žiačky Liana a Stephanie si pre dobrovoľníkov pripravili aktivity vo forme hry „schovávačka“ a sémantickú mapu, ktorú riešili. K obedu nám navaril pán Lukáč výborný guláš. Milým prekvapením boli aj koláče, ktoré priniesli dobrovoľníci. Deti dostali odmenu vo forme “riaditeľskej zmrzliny“. Na záver pani riaditeľka odovzdala účastníkom certifikát dobrovoľníka a malú sladkú odmenu. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s prípravou akcie, za účasť a pomoc so skrášlením priestorov našej školy a firme ZLK s. r. o., ktorá bola sponzorom vo forme mäsa na guláš.

Jana Morávková

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA