Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Stredná odborná škola strojnícka má 2 voľné miesta v učebnom odbore 2466 H 02 mechanik opravár pre stroje a zariadenia  a vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok. Prihlášky je možné doručiť poštou, elektonicky, mailom, cez Edupage, alebo osobne na sekretariáte školy do 13. júna 2022. 

Do daného učebného odboru budú prijímaní žiaci bez prijímacích skúšok.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA