Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Maturitná skúška 2024

 

Externá časť maturitnej skúšky a Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční dňa:

 12. marca 2024    slovenský jazyk a literatúra,

 13. marca 2024    anglický jazyk B1,

                               anglický jazyk B2,

                               nemecký jazyk B1

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční

od 2. mája 2024 do 9. mája 2024.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2024 sa uskutoční

od 20. mája 2024 do 24. mája 2024

 

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené

na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na stiahnutie –

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024.

Sledujte aj informácie na "maturitnej" nástenke 2 poschodie NB.

 

Ing. Katarína Korčáková, školská koordinátorka maturít

 

Harmonogram_EČ_a_PFIČ_MS_2024__pre_žiakov.doc

Pokyny_na_vyplňovanie_OH_2024.pdf

Pokyny_EČ_PFIČ.docx

Odpovedovy-harok-MS2019_OH_VUJ_pero.pdf

Odpovedovy-harok-MS2019_OH_VUJ_krizik.pdf

Odpovedovy-harok-2019_OH_CJB2_pero.pdf

Odpovedovy-harok-2019_OH_CJB2_krizik.pdf

Odpovedovy-harok-2019_OH_CJB1_pero.pdf

Odpovedovy-harok-2019_OH_CJB1_krizik.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA